Kategoriarkiv: Natur

To kilder nær Kollerup Enghave

I den vestlige del af Gribskov, nordnordøst for Kagerup Station, ligger Kollerup Enghave. Kollerup Enghave er en større åben eng, der frem til 1990’erne blev brugt til græsning. Nær engområdet er to kilder, en syd for og en nord for.

Hvidekilde

Hvidekilde ligger i skovkanten syd for Kollerup Enghave. Du finder kilden øst for Kalvehavevej. Ved kilden er en grillplads med udsigt over Kollerup Enghave.

Tilbage i tiden, da Danmark var katolske, blev kilden brugt af Esrum Klosters munke, der til påske døbte syndere og hedninge i vandet fra Hvidekilde.
Folketroen vil desuden vide, at der er fred i landet, så længe der løber vand i kilden. Men den påstand må være tilstrækkelig tilbagevist.

Grønnekilde

Lidt vest for Pælevej, ved stien til Kollerup Enghave finder du Grønnekilde. Nær kilden findes der et bålhus og ude ved Pælevej, en pausefold til heste.

I følge Naturstyrelsen, vaskede munkene fra Esrum Kloster de fattiges fødder hvert år. Det var på skærtorsdag. Munkene gjorde det for at vise ydmyghed.
Ifølge folkloren har vandet i kilden en helbredende virkning.

Det rør du ser kilde løbe ud af, siges at være Jens Omgangs gevær. Han stak ind i jorden for ikke at blive taget af forstbetjentene med geværet i hånden.

Græsrandøje

Sommerfuglen Græsrandøje spottet i Kildedalen i Hillerød.

Græsrandøje (Maniola jurtina), også kendt som stort okseøje. Græsrandøje er i takvingefamilien og er Danmarks talrigeste dagsommerfugl. Men jeg synes nu ikke jeg har set den så ofte.

Græsrandøje ses på lokaliteter hvor der er højt græs. Vingefang er 31-47 mm.

Britiske forskere har undersøgt variationen på pletterne på bagvingeundersiderne.

“Det viste sig, at variationen ikke var tilfældig, men bl.a. var koblet til levestedets udseende. Sommerfugle fra lokaliteter med kort græs havde gennemgående mange pletter, mens eksemplarer for lokaliteter med højt græs havde få eller ingen pletter.
Umiddelbart skulle man ikke tro, at pletterne havde nogen større betydning, men den engelske genetiker Paul Brakefield har ved en række undersøgelser påvist, at de små sorte prikker har en afgørende indvirkning på sommerfuglenes overlevelsesevne. På lokaliteter med lav græsvegetation og på uhomogene lokaliteter, hvor sommerfuglene må flyve meget omkring for at finde egnede ynglepladser, er dyrene meget udsatte for fugleangreb. Pletterne virker distraherende på fuglene, der hakker efter bagvingerne i stedet for kroppen. Sommerfuglene overlever fint med et hak eller to i bagvingerne.” (citat: “Danske dagsommerfugle” af Michael Stoltze (1996))

Danmarks ældste egetræ

Kongeegen er Nordeuropas ældste egetræ. Egetræet er mellem 1500 og 2000 år gammel. Det står i Jægerspris Nordskov i nordenden af Hornsherred.

Jægerspris Nordskov er 17 km² stor. Det er en blandet nåle- og løvskov som vokser på et varieret terræn. Skoven består af de fire skove Fællesskoven, Studehaven, Kohaven og Slotshegnet der alle ejes af Kong Frederik 7.s Stiftelse. Jægerspris Nordskov kan besøges efter de regler der er for offentlig adgang til private skov.

Kongeegen

Kongeegen er ikke hvad den har været. Meget af den er rådnet op indefra, som P. Chr Nielsen skriver i “Kæmpeegene i Jægerspris Nordskov” bragt i “Dansk Dendrologisk Årsskrift” (1957): I 1673 har Kongeegen og Storkeegen utvivlsomt allerede været rådne indvendig, …” Det er uvis hvor længe Kongeegen endnu kan holde sig i live.

“Kongeegen var i sin storhedstid 4 m. i diameter og 14 m i omkreds. Man mener, at Kongeegen er fra ca. år 0 til år 500 og altså en velvoksen og meget gammel eg, der allerede eksisterede på Gorm den Gamles tid omkring år 1000.”
(citat: “Eg” af Ulla Lunn, 2022)

I dag står en tynd skal af træet tilbage. Der er dog stadig livskraft i egetræet – modsat de to andre gamle egetræer, Storkeegen og Snoegen, i Jægerspris Nordskov, der begge er døde.

Kongeegen finder du ved Strandvej, lidt vest for t-krydset hvor Fremvadsvej rammer Strandvej.

Storkeegen

Storkeegen anslås til at være mellem 800 opg 1000 år gammel. Den hedder Storkeegen fordi P. C. Skovgaard i 1843 malede et billede med titlen “Eg med storkerede i Nordskoven ved Jægerspris”.

Den sidste levende gren faldt af Storkeegen i 1980.

Snoegen

Snoegen er mellem 600 og 700 år. Den sidste del af træets krone døde i 1991.

Andet fra skoven

De tre gamle egetræer ligger i Jægerspris Nordskov. Det er oplagt at vandre eller spadsere – alt efter temperament – hvis du vil besøge træerne. Der er noget særligt ved at stå ved et træ der allerede var gammelt da Absalon byggede en borg i Hafn.

Jægerspris Nordskov er en dejlig skov. Og der er meget at kigge på – ud over egetræerne.

Citronsommerfugl

Citronsommerfuglen er en sommerfugl i hvidvingefamilie. Arten er vidt udbredt i Europa og gennem Asien til Syrien og Sibirien. Her fotograferet i Gribskov, Nordsjælland.

Flyvetiden er marts-juni for de individer, der har overvintret. En ny generation af citronsommerfugl flyver fra juli til september, hvor de går til overvintring i vegetationen.