Tag-arkiv: sommerfugle

Græsrandøje

Sommerfuglen Græsrandøje spottet i Kildedalen i Hillerød.

Græsrandøje (Maniola jurtina), også kendt som stort okseøje. Græsrandøje er i takvingefamilien og er Danmarks talrigeste dagsommerfugl. Men jeg synes nu ikke jeg har set den så ofte.

Græsrandøje ses på lokaliteter hvor der er højt græs. Vingefang er 31-47 mm.

Britiske forskere har undersøgt variationen på pletterne på bagvingeundersiderne.

“Det viste sig, at variationen ikke var tilfældig, men bl.a. var koblet til levestedets udseende. Sommerfugle fra lokaliteter med kort græs havde gennemgående mange pletter, mens eksemplarer for lokaliteter med højt græs havde få eller ingen pletter.
Umiddelbart skulle man ikke tro, at pletterne havde nogen større betydning, men den engelske genetiker Paul Brakefield har ved en række undersøgelser påvist, at de små sorte prikker har en afgørende indvirkning på sommerfuglenes overlevelsesevne. På lokaliteter med lav græsvegetation og på uhomogene lokaliteter, hvor sommerfuglene må flyve meget omkring for at finde egnede ynglepladser, er dyrene meget udsatte for fugleangreb. Pletterne virker distraherende på fuglene, der hakker efter bagvingerne i stedet for kroppen. Sommerfuglene overlever fint med et hak eller to i bagvingerne.” (citat: “Danske dagsommerfugle” af Michael Stoltze (1996))

Citronsommerfugl

Citronsommerfuglen er en sommerfugl i hvidvingefamilie. Arten er vidt udbredt i Europa og gennem Asien til Syrien og Sibirien. Her fotograferet i Gribskov, Nordsjælland.

Flyvetiden er marts-juni for de individer, der har overvintret. En ny generation af citronsommerfugl flyver fra juli til september, hvor de går til overvintring i vegetationen.

Dagpåfugleøje

Dagpåfugleøje (takvingefamilien) træffes overalt i Danmark – fra april til september. Her er den på en forårsdag ved Hakonsøen i Vestskoven. Dagpåfugleøjen hedder dagpåfugleøje, fordi den har pletter på vingerne der ligner øjne.

Dagpåfugleøjen kan både ses i det åbne land og i villakvarterer, hvor der er mange blomster. Flest ses på fugtige, frodige steder langs skovbryn, i skovlysninger, moser og ved søer.