Tag-arkiv: Rødemosegård Cannonball

Rødemosegård Cannonball : tur på Nordfyn

Hedeboerne. 28 november 2021.

Resultat

 • Distance: maraton
 • Tid: 04:14:39
 • Tempo: 06:02 min/km
 • Hastighed: 9,9 km/t

Løbsoversigt

Rødemosegård Cannonball har start på Rødemosegård i Hedeboerne lidt vest for den tidligere stationsby Veflinge. Det er et asfaltløb på den slags landeveje der er ude på landet, hvor der kun lige er plads til at to biler kan passere hinanden.

Løbet er næsten 100% asfalt. Fra start, depot og mål ved Rødemosegård er der en kort markvej op til Elvedgårdsvej. Vi løber mod nord ad Elvedgårdsvej, ikke så langt, kun til Viernevej som vi følger frem til Møllebjergvej. Vi fortsætter til højre ad Møllebjergvej og tager vejen frem til Frigårdsvej som fører os ind til Gamby.

Løbere på en markvej - i baggrunden ses en rød gård
Løbet er i gang og vi forlader Rødemosegård for første gang.

Ad en eller anden grund lugter Gamby ganske grimt. Så hver gang jeg passere gennem den lille landsby, ryger buff’en op over næsen. Det hjælper dog kun lidt. Det er en klejn by med omtrent 200 indbyggere.

Fra Gamby løber vi ad Axel Brahesvej. Der hvor Axel Brahesvej møder Elvedgårdsvej drejer vi fra og følger Elvedgårdsvej forbi Elvedgård og snart er vi tilbage hvor vi startede og tager markvejen til Rødemosegård.

Elvedgård er en smuk gammel gård – der engang var sædegård. Hovedfløjen er bygget på resterne af en voldsted. Gården var mellem 1832 og 1858 ejet af den kendte danske historiker Lauritz Schebye Vedel Simonsen – hvilket erindres på en stor mindesten når gården.

Elvedgaard ligger ca. 2 km Vest for Veflinge By; Skoven ligger omkring Gaarden og Jorderne derudenom igen, dog saaledes at Marken støder til Ejendommen mod Vest; Jorden er noget uensartet, største Delen Lermuld paa Lerunderlag, men der findes for øvrigt næsten alle Slags Jord — fra stiveste Ler til Sand- og Mosejord. Terrænet er noget kuperet, Kultur og Gødningskraft god, Jorden er drænet, der er merglet fra gl. Tid, og hele Arealet er kalket i Aarene 1910—30. Engen er god Lavmose, indhegnet til Løsdrift. Skoven er af god Bonitet, Bevoksningen er overvejende Gran, dog findes der ogsaa en Del Bøg.
(citat: Større danske Landbrug : Statistisk, topografisk, historisk Håndbog : Bind 3. Præstø, Svendborg og Odense amter. J. J. Hansen. Kappel / Richter Friis, 1930)

Det er seks gange rundt for et maraton. Ruten bølger gennem landskabet. Selv om der ikke er nogle ekstraordinære bakker, kan ruten ikke kaldes flad. Personligt synes jeg det er en lidt kedeligt rute. Asfalt og masser af monokulturel ørkenlandsbrugslandskab. Men på anden omgang møder jeg en flok på syv dådyr hinder der passerer Viernevej et halvt hundrede meter foran mig.

En løber på en bakke
En bakke forceres.

Depotet på Rødemosegård er placeret inde i en opvarmet garage. Det er dejligt når nu det er koldt udenfor og der skal skiftes tøj. Og ikke mindst spises æbleskiver og drikkes kaffe.

Nordfyns kommune

Nordfyns kommune blev dannet ved en sammenlægning af Bogense, Otterup og Søndersø kommuner. Oprindeligt skulle kommunen have videreført navnet Bogense kommune. En folkeafstemning kom på tværs af den idé og flertallet synes åbenbart at Nordfyns kommune lyder meget mere cool.

Morten Andersen har siddet på borgmesterposten siden 2010. Han beholder borgmesterstolen efter det nyligt afholdte kommunalvalg. Om han så repræsenterer det-engang-kulturbærende-(nu-vil-vi-bare-have-mere-landbrugsbistand)-bondevenstre eller fuck-alle-aldre-byvenstre skal jeg lade være usagt.

Ifølge Indenrigs- og boligministeriet er der 29.549 indbyggere i Nordfyns kommune. Af dem er 5,5% oldinge (80+). I Ishøj er det kun 3,1% af befolkningen der er oldinge.
Kommunen dækker et areal på 452,30 km². 8% af boligerne i kommunen er almennyttige.

Elvedgård bag dele af en gammel voldgrav.

Der er 3 biblioteker – et for hvert af de gamle kommuner: Bogense, Otterup og Søndersø bibliotek. Kommunen bruger 348,- kr. pr. indbygger på bibliotekerne. Det er mere end Københavns kommune, der anvender 269,- kr, pr, indbygger til biblioteker. Men ikke så meget som Ishøj kommune, der sender 589,- kr. pr. indbygger på til biblioteksvæsenet.


Rødemosegård Cannonball – adventsløb

 • Arrangører: Pia Holst
 • Land: Danmark
 • Start: Rødemosegård, Hedeboerne
 • Distance: maraton, halvmaraton
 • Underlag: asfalt
 • Deltagerantal: 34
 • Sko: Adidas Ultra Boost 20