Tag-arkiv: biblioteker

Oplysning til arbejderne

Engang lagde arbejderbevægelsen stor vægt på folkeoplysning og på at øge vidensniveauet i arbejderklassen. Arbejdernes Læseselskab, stiftet i 7. oktober 1879, var sat i verden for at understøtte styrkelse af oplysning og viden i den danske arbejderklasse.

Arbejdernes Læseselskab blev stiftet med udgangspunkt i 340 bind fra det lukkede Socialdemokratisk Samfunds bibliotek. Foruden de 340 bind modtog det nystiftede selskab 5,85 kr i kontanter. I 1885 var bogsamling øget til 1.270 bind.

Ekspeditionen i Nansensgade 1898.

“Den faste Tro, at Kundskab er en fortræffelig Ballast paa Sejladsen over Livets vanskelige Farvand, har stedse besjælet de ledende Kræfter i Selskabet, og selv i Brydningstiden var det det samlende Moment, det Bannermærke, om hvilket der med Begejstring er blæst til Samling, selv naar Storm og Modgang truede Arbejdet.”
(citat: “Arbejdernes Læseselskab : dets Historie og Minder : 1879-1929” s. 7)

Læseselskabet udlånet sine bøger fra Folkets Hus i Rømersgade og arrangerede foredrag, koncerter og museumsbesøg.

Til Nansensgade

I 1889 flyttede Arbejdernes Læseselskab Nansensgade 53 (nu 75). Her havde selskabet domæne i 27 år.

“Indflytningen i Nansensgade var, trods de beskedne Pladsforhold, men ogsaa har maate virke under, dog et Fremskridt, idet Selskabet her befandt sig opppe i Dagens Lys.Tidligere havde man jo gentagne Gange haft til Huse i Kældelokaler, hvad der baade hygiejnisk og æsthetisk var utiltalende.”
(citat: “Arbejdernes Læseselskab : dets Historie og Minder : 1879-1929” s. 20)

Læseværelset i Nansensgade.

Eget hus

Med støtte fra Københavns Kommune erhvervede Arbejdernes Læseselskab ejendommen Nørre Søgade 27.

I Begyndelsen af Februar 1923 var Lokalerne saavidt færdige, at Indflytningen kunde finde Sted, og den 10. Februar gik Flaget for første Gang til Vejrs paa Arbejdernes Læseselskabs egen Bygning. — Om Aftenen samledes Repræsentanter for Autoriteterne, Pressen, Haandværkerne m. m. fl. til en Festlighed, ved hvilken Lokalerne indviedes. Ved denne Lejlighed blev der af Sangkoret sunget en af Axel G. Hansen forfattet Kantate. Endvidere bragte Raadmand Fr. Andersen en Hilsen fra Københavns Magistrat og Borgerrepræsentation, der omfattede Læseselskabets Virksomhed med stor og velvillig Interesse.
(citat: “Arbejdernes Læseselskab : dets Historie og Minder : 1879-1929” s. 63-64)

Bestyrelsesværelset i Nørre Søgade 27.

I de samme årtier som Arbejdernes Læseselskab etableres og virker, sker der en stærk udvikling af folkebibliotekerne og en stor del af læseselskabets opgaver overtages af bibliotekerne. I 1932 reorganiseres en rækker københavnske arbejderorganisationer. I den forbindelse afhændes Arbejdernes Læseselskab bibliotek.

Arbejdernes Læseselskab : dets Historie og Minder : 1879-1929 af Georg Bruun og L. P. Hansen. Dansk Andels Trykkeri, 1929.

Vil vi ud af boblen

Jeg husker dengang der var flere forskellige søgetjenester på internettet* og hvor søgeresultatet varierede fra søgemaskine til søgemaskine. Søgetjenesterne konkurrerer på et parameter om at give den relevante information først i et søgeresultat.

Google har for længst udkonkurreret de andre. Vil jeg i dag have et alternative søgeresultat kan jeg ikke skifte til en alternativ søgemaskine men må skifte identitet.

I dag er søgeresultatet på Google personificeret – også når brugerne ikke er logget ind. Google forsøger altid at give brugerne det Google mener interessere brugeren mest. Google pleaser deres kunder ud fra deres kendskab til den enkelte individer.
Det er ikke den mest relevante information der præsenteres øverst i søgeresultatet, men den information der forventes at passe bedst til brugeren.

En filterboblen er en boble af information vi præsenteres for på nettet når vi bevæger os rundt i forskellige personaliserede rum. Vi bevæger og så at sige fra boble til boble, når vi flytter som fra Google til Facebook – eller fra MSN til Instagram.

Er jeg logget ind på Google ved de rigtigt meget. De kan analysere mine mails, mine tidligere søgninger, indholdet og de forbindelser jeg har på Google+ og meget, meget mere.
Er jeg ikke logget ind brugere Google stadig en masse personlige informationer, når deres beliggende algoritmer skal præsentere et søgeresultat. Hvor sidder jeg rent fysisk. Hvilken maskine/styresystem bruger jeg, hvad ligger der af cookies i min browser og hvad fortæller søgehistorik på maskine etc.

På Facebook og andre sociale tjenester hvor det kun giver mening at være, når vi er logget ind, er filteret der tilpasser hvad vi ser altid avanceret og omfattende. Deres forretning er deres viden om os – deres brugere. Deres succes er afhængig af at please os.

Amerikaneren Eli Pariser har skrevet en bog om de filterbobler der omslutter os når i bruger Internettet. Han præsentere problemstillingen i en TED talk.

Eli Pariser: Beware online “filter bubbles”

Du kan selvfølgelig også læse bogen The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think. Den udkom første gang i 2011 og er tilgængelig på flere biblioteker.

Er vi interesseret i at komme ud af boblen? Eller befinder vi os bedst i komfort zonen uden forstyrrende uenigheder – og hvor vi kun præsenteres for “de andres” holdninger når holdningen er så ekstreme eller karikerede, at vi kun kan blive bekræfte i hvor galt afmarcheret “de andre” er.
Vil vi overhovedet udfordrende med information og holdninger der kan flytte os?

* Ældre beboere på Internettet (fra dengang Internettet blev skrevet med stort i) vil huske søgetjenester som Hotbot, Lycos, AltaVista og AllTheWeb.

Biblioteksbesøg USA – fotos | noter

Bibliotekrejse med Københavns Biblioteker uge 46, 2015.

Columbus Metropolitan Library

Vision
A thriving community where wisdom prevails

Strategic Focus
Young minds: Encouraging learning and growth
My library: Creating the next generation library
Life Skills: Embracing challenges and providing opportunities

Columbus Metropolitan Library

Call centre er noget nyt i en dansk biblioteksvæsen. I USA er det en mere udbredt betjeningsmetode. Infoline hos Columbus Metropolitan Library (CML) har ti års erfaring med at betjene brugerne via telefon, mail og chat. I 2014 havde Infoline 209.304 opkald hvoraf 82,33& blev straksafklarede.
En del af opkald der bliver viderestillet er til specialister på hovedbiblioteket eller deres center for lokalhistorie og slægtsforskning.

Månedens børnebog i ...
Månedens børnebog i …

Bogbussen
Bogbussen.

The library is playing an increasing role as a community gathering place, with a growing need for spaces in which groups of varying sizes can meet, work, learn, and explore. A medium-sized group activity space, independent of the meeting room, is needed to support a wide spectrum of interactive events – both library-initiated, such as book discussion groups, literacy training and community-initiated events and activities. Clear space is also needed, distributed throughout the public areas, to support spontaneous, informal collaboration, coaching or programming small-group encounters.
(citat: Columbus Metropolitan Library: 2030 Vision Plan Report : Draft Report)

Fordelingsrum

Fordelingsrum: Farver på kasserne vis om det er nye materialer, materialer retur til hylderne eller materialer der reserveret af lånerne. Det der er brugere som venter på prioteres først, pasive materialer til hylden sidst.

Klargøring.
Klargøring.

Columbus Metropolitan Library: Materialerne gøres klar til udlån via samlebånd. Max 24 timer fra et materiale modtages til det er klar til bibliotekerne og brugerne*.

Klargøring

* Brugerne omtales konsekvent som kunderne. Ordet kunder er et mere aktivt ord når der tales om service. Og så er der jo også betalt – via skatten.

Driving Park: Rum på biblioteket med plads til mennesker og aktiviteter.
Driving Park: Rum på biblioteket med plads til mennesker og aktiviteter.

Whitehall: Lydstudie, primært til unge/teens.
Whitehall: Lydstudie, primært til unge/teens.

Whitehall: Rum på biblioteket med plads til mennesker og aktiviteter.
Whitehall: Rum på biblioteket med plads til mennesker og aktiviteter.

Thompson Library

Ohio State University Libraries.

Thompson Library

Thompson Library

Thompson Library

Thompson Library

Thompson Library

Thompson Library

Hvor er hvad.
Hvor er hvad.

Find den relevante bibliotekar.
Find den relevante bibliotekar.

Biblioteksautomat med batterier, kuglepenne, notesbøger og andre fornødenheder til biblioteksbrugerne.
Biblioteksautomat med batterier, kuglepenne, notesbøger og andre fornødenheder til biblioteksbrugerne.

 Skilt på 4. sal der kan ses og læses fra stueetagen.
Skilt på 4. sal der kan ses og læses fra stueetagen.

En håndfuld informative pjecer med en tydelig afsender.
En håndfuld informative pjecer med en tydelig afsender.

Hvordan printer man her?
Hvordan printer man her?

“Today’s libraries are active community hubs that encourage personal enrichment, meaningful collaboration and creation of content. As embedded community institutions, public libraries can provide accessible and flexible infrastructure for community gatherings, activities and civic engagement functions of all kinds, in addition to information access in multiple formats. Expanding library capacity in this community engagement role presents opportunities for evolution in physical space and resources that connect people with both their local and global community”
(citat: OLCL WebJunction: Transforming Library Spaces for Community Engagement)

Orange Branch

Delaware County District Library.

Orange Branch

Orange Branch

Orange Branch

Orange Branch

Orange Branch

Orange Branch

Bogpakke til børn. Ta' en, ta' flere, ta' dem alle sammen.
Bogpakke til børn. Ta’ en, ta’ flere, ta’ dem alle sammen.

Seattle Public Library

Seattle Public Library

Etageoversigt.
Etageoversigt.

Finding Shakespeare.
Finding Shakespeare.

Bibliotekerne gør en stor indsats for børns læsefærdigheder.
Bibliotekerne gør en stor indsats for børns læsefærdigheder.

Note:
Dine næste fem
På Seattle Public Library’s site er der en side med titlen Your next 5 books. Her kan brugerne skrive lidt om hvilke bøger og forfattere de senest har læst og hvad de godt kunne lide ved dem. Teksten skrives i en formular der sendes til biblioteket. En dag eller to derefter sender en bibliotekar forslag til brugerens videre læsning.

Amazon Books

Internetboghandlen over alle online boghandler er gået off line og har åbnet en fysisk butik. Butikken ligger i University Village, Seattle og præsentere et lille udvalg af Amazons store bagkatalog.
I butikken er der fokus på den litteratur der har et stort salg. Bøgerne præsenteres med forsiden ud og med labels der kobler det fysisk produkt til Amazon.com. Det være sig citater fra brugeranmeldelser, antal anmeldelser, emneudstillinger med bøger med høj rating etc.

Amazon Books

Amazon Books

Kobling til internetbutik.
Kobling til internetbutik.

Bøger med en høj rating.
Bøger med en høj rating.

Ønskebøger.
Ønskebøger.

Hvis du kan li' ...
Hvis du kan li’ …

Biblioteker
Columbus Metropolitan Library
Delaware County District Library
Seattle Public Library
Thompson Library

Litteratur
Competency Index for the Library Field : Compiled by WebJunction (pdf)
The Library in the Life of the User : Engaging with People Where They Live and Learn (pdf)
Purpose. Vision. Strategy : Columbus Metropolitan Library (pdf)
Transforming Library Spaces for Community Engagement (pdf)

Publiceret på sh.newsun.dk 01.12. 2015

Sidste dag på biblioteket

Kultur og Fritidsudvalget i København vedtog sidste år, at Rådhusbiblioteket skulle lukkes pr. 1. juni 2015. Fredag den 29. maj var sidste åbningsdag i det historiske bibliotek.

Københavns Rådhus er tegnet af arkitekt Martin Nyrop. På anden sal, ved siden af Festsalen, indrettede han et bibliotek med tilhørende læsesal. Rådhuset blev officielt indviet i 1905, men biblioteket var allerede flyttet inden maj 1903.

Med lukningen af Rådhusbiblioteket splittes en særsamling som er opbygget gennem mere end 100 år. Samlingen rummede alt om København – historie, topografi, socialvæsen, byudvikling, sundhed, bevægelser, borgere etc.

Personalet på biblioteket opbyggede en særligt faglig kompentancen ved at arbejde med samlingen. Den blev flittigt benyttet af andre biblioteker når de kom til kort med spørgsmål om København. Med lukningen af biblioteket forsvinder ikke kun en samling, en faglig viden udviskes fra den danske bibliotekshukommelse.

De eneste partier der stemte imod lukningen af Rådhusbiblioteket var Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Rådhusbiblioteket

Publiceret på sh.newsun.dk 30.05. 2015