Tag-arkiv: Valby

Bryggeriet der aldrig bryggede øl

Aktieselskabet Trekroner Bryggeri blev stiftet i 1898 og året efter stod et store bygningskompleks klar til at brygge overgæret øl på Trekronergade (dengang Bryggerivej). Bygninger blev tegnet af arkitekt Caspar Leuning Borch (1853-1910).

I Nationaltidende 22. juni 1898 var der trykt en “Indbydelse til Tegning af Aktier og Obligationer i Aktieselskabet “Bryggeriet Trekroner””. Her kunne københavnerne læse at “der er stiftet et Aktieselskab med det Formaal at drive Produktion af overgjærdet Øl.” Og senere i samme annonce: “Bryggeriet vil blive anlagt efter de nyeste og bedste Principer, hvorved paa den ene Side vil vindes Garanti for Fremstillingen af et godt og ensartet Produkt og paa den anden Side opnaaes Fordelene ved en rationel økonomisk Drift.”

Annonce. Nationaltidende 22. juni 1898.

Inden Trekroner Bryggeri kom i gang med produktionen blev selskabet opkøbt af De forenede Bryggerier, der derved kvalte en kommende konkurrent i fødslen. I en årrække blev bygningerne anvendt til maltgøreri.

Trekroner Bryggeri set fra syd.

Den 15 juni 1899 kunne læserne i avisen Dannebrog læse artiklen “De forenede Bryggerier – Generalforsamling paa Tirsdag: “Hvad angaar Kjøbet af Bryggeriet “Trekroner”, er der meget delte meninger blandt Aktionærerne. Det nye Bryggeri er endnu ikke færdigt; det har altsaa ingen Kundekreds, og ingen Mo’ers Sjæl kan vide, at hvad Værdi eller Betydning det kan være for “De forenede Bryggerier” at erhverve dette Aktiv, der i det højeste kan betragtes som en Fremtidsmulighed.”
I artiklen kommer det desuden frem, at “Kjøbet af “Trekroner” er det Offer, der skal bringes visse vrede Guder for at faa gjennemført en Forhøjelse af Ølprisen. Forklaringen hartili skal være den, at Hr. Kühle, der sammen med Apotheker Alfr. Benzon og Overretssagfører Zeuthen o.fl. danner det endnu ufærdige Bryggeris tilkommende Bestyrelse, er en Broder til Gl. Carlsbergs Chef, Kaptejn van de Aa Kühle, men hvem Etatsraad Haurowitz ikke stod paa en saadan Fod, at der mellem dem kunde føres nogen Forhandling om en Prisforhøjelse til delvis Dækning af Ølskatten.”

Bryggeriet Trekroner gengivet fra bogen “De Forenede Bryggerier 1891-1916”. Det er hovedbygningen, som her ses bagerst, der stadig kan ses i Valby.

Generalforsamlingen blev afholdt og dagen efter (den 21. juni 1899) skrev Frederiksborg Amts Avis om De forenede Bryggeriers Generalforsamling: Kjøbet af Hvidtølsbryggeriet “Trekroner” anbefaledes af Højesteretssagfører B. G. C. Jensen og Bankdirektørerne Larsen og Heide og fraraadedes af Direktør Sloman og Overretssagfører Alfred Christensen.”
Flertallet var for erhvervelse af Trekroner Bryggeri, hvorfor det blev køb og hvorfor produktionen af øl aldrig blev til noget, selv om bygningerne stod klare kort efter.

Karl Mayer skriver i De Forenede Bryggerier 1891-1916 (Levison, 1916): “Der bestod paa dette Tidspunkt et ret spændt Forhold mellem De forenede Bryggerier og Carlsberg Bryggerierne, men disse sidste var ved en Overenskomst forpligtede til ikke at anlægge og drive noget Overgæringsbryggeri og var saaledes forhindrede fra at udvide Konkurrencen til ogsaa at omfatte dette Omraade. Men mente derimod, at der intet var til Hinder for, at Carlsberg Bryggerierne kunne støtte et nyt anlagt Hvidtølbryggeri ved Anbefalinger til sine egne Kunder, og det var Forventning om saadan Støtte, at Bryggeriet, hvis ene Bestyrelsesmedlem var Broder til Direktør Kühle paa Gl. Carlsberg, blev anlagt.”

I 1915 solgte De forenede Bryggerie huset til M. I. Balling’s Sønner og et ubebygget areal blev solgt til Anders A. Pindstoftes Maskinfabrik. Balling anvendte bygninger frem til 1961. Frem til 1986-87, hvor bygningerne var nedrivningstruede, lejrede forskellige småvirksomheder sig ind.
Et lokalt initiativ, blandt andet initieret af forfatter Peter Olesen, reddede bygningerne, så vi stadig kan nyde Caspar Leuning Borch skønvirkearkitektur på Trekronergade.

Bibliotek.dk: “De Forenede Bryggerier 1891-1916” af Karl Meyer (1916)

Fredskov 2500 basis

Valby. 10. december 2023.

Resultat

 • Distance: maraton
 • Tid: 03:41:39
 • Tempo: 05:15 min/km
 • Hastighed: 11,4 km/t

Løbsoversigt

En lille flok løbere var mødt tidligt op i Valbyparken. Her var der regnvejrsløb på programmet.

Dagens medalje.
Et glemt håndbånd i en busk.
Maratonløber – næsten i mål.


Fredskov 2500 basis # 140

Arrangører: Aneste Fredskov
Land: Danmark
Start: Rosenhaven, Valbyparken
Distance: maraton, halvmaraton, runder á 7 km
Underlag: grus, asfalt
Deltagerantal: 9
Sko: Adidas Solar Boost 5

Fredskov maraton

Fredskov 2500 basis : # 290

Valby. 11. november 2023.

Resultat

 • Distance: maraton
 • Tid: 03:38:53
 • Tempo: 05:11 min/km
 • Hastighed: 11,6 km/t

Løbsoversigt

Med start klokken otte ved Rosenhaven i Valbyparken, var der ikke mulighed for at sove længe lørdag morgen. Jeg kom op. Jeg kom afsted og stod klar til start lidt i otte.

Morgenstemning.

Aneste sagde velkommen og fortalte lidt om ruten, uden at fortabe sig i detaljer. Med kridtpile på jorden som markering, burde det være til at finde rundt.

Ruten er ændret en smule siden sidst jeg løb maraton i Valbyparken. I stedet for at løbe ned til Stejlepladsen, skulle vi løbe rundt i det grønne område øst for Hf. Musikbyen. Her fik vi lov at hilse på de lokale alpakaer.

En af de lokale holder øje med dagens begivenheder.

Jeg brugte dagens maraton til at teste formen. Var der stadig lidt tempo i benene?

Planen var, at lægge ud hurtigere end jeg normalt gør på et weekendhyggemaraton. Udgangspunktet hed 05:20 min/km eller hurtigere fra start. På de 10 km mellem 30 og 40 km på ruten, skulle jeg holde et tempo på 05:10 min/km eller hurtigere.

Begge dele gik fik. Ifølge Garmin løb jeg 05:04 min/km mellem 30 og 35 km og 05:06 min/km mellem 35 og 40 km.

# 290

I dag løb jeg mit maraton nummer 290. Så der kommer et maraton nummer 300 indenfor en overskuelig fremtid.

Morten Brogaard Jakobsen har været så venligt, at arrangere Hvalsø cannonball den 2. marts 2024. Planen er, at det bliver der jeg løber mit maraton nummer 300.

Efterår i Valbyparken.

De der kender mig som løber ved, at jeg elsker at løbe i skoven. Bidstrup Skovene er et af de steder jeg har løbet mange gange og det er en af Sjællands dejligste skove.
Jeg er derfor glad for at få lov at løbe mit maraton nummer 300 der. Jeg håber, at nogle af mine løbevenner er friske på en skovtur til marts.


Fredskov 2500 basis # 139

 • Arrangører: Aneste Fredskov
 • Land: Danmark
 • Start: Rosenhaven, Valbyparken
 • Distance: maraton, halvmaraton, runder á 7 km
 • Underlag: grus, asfalt
 • Deltagerantal: 35
 • Sko: Adidas Solar Boost 5

Fredskov maraton

Fredskov 2500 basis : det er forår

Valby. 14. april 2021.

Resultat

 • Distance: maraton
 • Tid: 03:53:28
 • Tempo: 05:32 min/km
 • Hastighed: 10,8 km/t

Løbsoversigt

Som de fleste københavnere ved, at så er 2500 postnummeret i en stor del af Valby. Det er nok derfor postnummeret er puttet ind i løbets navn. Løbet har start, mål og depot i Valbyparken nær Rosenhaven. Men skal ret være ret, så er postnummeret her 2450 – og det postnummer dækker hele ruten, der er ud over Valbyparken, bringer deltagerne en tur ud på Sydhavnstippen og forbi Fiskerhavnen.

Dagens løbetur

Start er klokken 08:00, selvom Valbyparken ikke er langt hjemmefra, synes jeg vækkeuret ringer alt for tidligt.

Müsli og morgenkaffe. S-tog og cykel til Rosenhaven i Valbyparken.. Aneste uddeleler medaljer efterhånden som deltagerne ankommer. Klokken lidt i otte byder Aneste officielt velkommen og tager et gruppefoto med god afstand – så afsted.

Ned ad Poppel-alléen mod vandet. Til venstre mod Sydhavnstippen. Luften er kølige. Der er nærmest ingen vind og solen varmer.

Løbet er i gang og feltet bliver stille og roligt splittet op.

Fårene får en morgenslapper i skyggen. Der er stille på Sydhavnstippen, videre ad Sejlklubvej. Rundt om Stejlepladsen.

Stejlepladsen er et stort grønt areal ved den gamle Fiskerhavn. En stejleplads er der hvor fiskerne hænger deres garn på pæle, så det kan tørre – og så de kan rense og reparere garnet.

stejle
Betydninger
1. opretstående pæl som bar et vandret liggende hjul hvorpå man lagde en radbrækket eller henrettet persons krop – også om hele indretningen
2. hver af de nedrammede pæle som man, især tidligere, hængte fiskenet op imellem for at tørre, rense eller bøde dem
(citat: Den Danske Ordbog)

Fra Stejlepladsen tilbage til Valbyparken via Sydhavnstippen. Forbi H/F Musikbyen og H/F Kalvebod. Ned af Poppel-alléen fra den anden ende. Tilbage ved start er der lille runde rundt om discgolf banen og Rosenhaven. Tilbage til start – igen. Det er syv kilometer – lige godt og vel. Seks gange rundt og så er der kilometer nok til at kalde det et maraton – mit nummer 198.

Nye blade.

Ruten er flad og seværdig. For hver omgang bliver Valbyparken lidt grønnere. Det er forår og nogle af træerne har valgt i dag, som den dag der skal springes ud. Den helt rigtige dag til min debut til Fredskov 2500 basis.
I’ll be back!


Fredskov 2500 basis # 50

 • Arrangører: Aneste Fredskov
 • Land: Danmark
 • Start: Rosenhaven, Valbyparken
 • Distance: maraton, halvmaraton, runder á 7 km
 • Underlag: grus, asfalt
 • Deltagerantal: 15
 • Sko: Brooks Glycerin 16

Fredskov maraton